SELECT MENU

Tăng thời gian miễn thị thực lên 30 ngày

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện chính sách thị thực điện tử với tất cả thị trường khách quốc tế, tăng thời gian miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày đối với các nước đã được áp dụng chính sách miễn thị thực.

Đây là nội dung dự thảo của chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ mà Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch vừa kết thúc lấy ý kiến các bộ, ngành. Dự thảo này ngay lập tức nhận được sự đồng tình của dư luận và đề nghị cần sớm thực hiện.

Theo dự thảo, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện chính sách thị thực điện tử với tất cả thị trường khách quốc tế, tăng thời gian miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày đối với các nước đã được áp dụng chính sách miễn thị thực.

Ngoài ra, bộ này cần tăng cường giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, thủ tục cấp thị thực điện tử.

Vấn đề thị thực được xem là một trong những vấn đề lớn của du lịch Việt Nam, khiến nước ta chưa thu hút được nhiều khách quốc tế thời gian qua.

Dự thảo chỉ thị cũng đưa ra những nhiệm vụ cụ thể của các bộ liên quan, UBND các tỉnh, thành trực thuộc trung ương để thu hút khách quốc tế.

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế về du lịch, cơ cấu lại các hoạt động du lịch đáp ứng xu thế toàn cầu, tập trung phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, khác biệt, có giá trị gia tăng cao.

Bộ này cũng có nhiệm vụ đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo các quy chuẩn quốc tế…

Bộ Ngoại giao cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (năm 2017) và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tạo điều kiện thành lập văn phòng xúc tiến du lịch Việt Nam tại nước ngoài để hỗ trợ phát triển du lịch, và các nhiệm vụ khác… 

Có thể bạn quan tâm

[contact-form-7 id="1" title="Đăng ký tư vấn"]
0938 344 127