SELECT MENU
Cẩm nang

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Canada

Làm giấy phép lao động cho người Canada vào Việt Nam như thế nào? Và cần phải tuân thủ những điều kiện pháp lý cũng như thủ tục gì để hoàn...

Đọc thêm...

Dịch vụ hỗ trợ làm giấy phép lao động cho người Trung Quốc

Trung Quốc là đối tác, là bạn hàng tin cậy và là nhà đầu tư lớn hàng đầu của Việt Nam. Số lượng người Trung Quốc muốn xin giấy phép lao...

Đọc thêm...

Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người Đài Loan tại Việt Nam

Xin giấy phép lao động cho người Đài Loan tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ đối tác Việt Nam và Đài Loan đang được đẩy mạnh là điều thu...

Đọc thêm...

gia hạn giấy phép lao động

Dịch vụ gia hạn, cấp lại giấy phép lao động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam đều có một thời hạn nhất định. Khi kỳ hạn tới gần, hoặc khi giấy phép lao động bị...

Đọc thêm...

giấy phép lao động

Hồ sơ xin giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động (Work Permit) cho người nước ngoài là điều kiện bắt buộc để người nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam (trừ một...

Đọc thêm...

[contact-form-7 id="1" title="Đăng ký tư vấn"]
0938 344 127